BIP
data ostatniej aktualizacji serwisu: 2017-11-21, godzina 13:34
Rzecznik Dyscyplinarny
Dyscyplinarny sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez doradców podatkowych, a także przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej.
 
1. Zadania ustawowe - art. 68 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst pierwotny: Dz. U. 1996 r. Nr 102 poz. 475) (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 41 poz. 213),
2. Zadania statutowe - § 41 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
 
Rzecznik Dyscyplinarny (lub jeden z jego zastępców) jest oskarżycielem w postępowaniu przed sądami dyscyplinarnymi.
Rzecznik Dyscyplinarny organizuje szkolenia dla zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego
 
Wszczęcie postępowania przez Rzecznika Dyscyplinarnego 
Postępowanie przed sądem dyscyplinarnym wszczynane jest wyłącznie na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego. Rzecznik Dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające w przypadku powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu rodzącego odpowiedzialność dyscyplinarną.
Rzecznik Dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające również na żądanie Krajowej Rady Doradców Podatkowych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub Ministra Sprawiedliwości.
 
Wybór i kadencja Rzecznika Dyscyplinarnego 
Kadencja Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców trwa 4 lata. Wyboru Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego zastępców dokonuje Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.
 
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2010-10-26
Osoba udostępniająca na stronie: ()
Data ostatniej modyfikacji: 2013-05-08
Osoba modyfikująca: ()
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.krdp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia